Juridische gegevens

Copyright en gebruiksbeperkingen
Belling heeft deze website ingericht als service aan de internetgebruikers in het algemeen en haar klanten in het bijzonder.

Deze website bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Belling en van derden rusten. Te denken is onder andere aan tekeningen, foto’s, teksten en de grafische vormgeving van de internetpagina’s. Gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze intellectuele eigendommen.

Verder gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze website:

  • Het is niet toegestaan onderdelen van Belling.nl elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.
  • Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar Belling.nl mits naar de hoofdpagina gelinkt wordt. Belling.nl behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde ‘deeplinks’ direct naar bepaalde onderdelen van de Belling.nl website.
  • Het is niet toegestaan een hyperlink naar www.belling.nl zo in te richten dat een internetgebruiker de Belling.nl website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Fair use
Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de Belling website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Disclaimer
De gegevens over Belling op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over Belling te verstrekken. Beleggers moeten deze informatieverstrekking niet zien als bedoeld om in relatie gebracht te worden met beslissingen over het wel of niet doen van beleggingen, van welke aard dan ook. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Belling kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid.

Adresgegevens/identiteit van de onderneming:
Glen Dimplex Benelux BV
Saturnus 8
NL-8448 CC Heerenveen
PO Box 219
NL-8440 AE Heerenveen
t +31 (0)513 656500
f +31 (0)513 656501
e info@belling.nl
i www.belling.nl

Glen Dimplex Benelux BV
Vestiging België
Burgemeester Maenhautstraat 64
B9820 Merelbeke
t +32 (0)9 2100210
f +32 (0)9 2100212
e info@belling.be
i www.belling.be

Klik hier voor de algemene voorwaarden van Glen Dimplex Benelux BV

Neem contact met ons op

Wij zijn op dit moment niet online. Vul uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Typ uw zoekwoord en klik op Enter om te zoeken